بارش‌های اخیر مشکل جیره‌بندی آب در بانه را برطرف کرد

بارش‌های اخیر مشکل جیره‌بندی آب در بانه را برطرف کرد

استاندار کردستان گفت: پس از بارش‌های اخیر 12 ساعت در روز جیره‌بندی آب داشتیم که با بارش اخیر برای امسال و سال زراعی آینده برطرف شد....

اخبار ویژه