مردمی بودن از ویژگی های مهم هنر انقلاب اسلامی است

مردمی بودن از ویژگی های مهم هنر انقلاب اسلامی است

سید قادر قادری هنرمند انقلابی کردستان گفت: شهید مرتضی آوینی، با دريچه دوربين، مصاف حق و باطل را به نظاره نشست و با چرخش گردونه گران زمانه اين دو را تشخيص و به اردوگاه معنويات پيوست و سيمای سياه هر آنچه خباثت و ناخالصی بود به هم زبانان و هم زمانان خوي...

اخبار ویژه
ArbabaKhabr Telegran Channel