جستجو برای "تفرجگاه ها"
  • گزارش تصویری از روز طبیعت در شهرستان بانه

    با بهاری شدن دشت و دمن و همزمان با روز طبیعت، مردم شهرستان بانه هم بنا به سنت دیریینه روز سیزدهم فروردین را در باغات و تفرجگاه های این شهرستان همراه با خانواده و دوستان خود در بیرون از خانه ها سپری ک...

    14:32 1395/01/13
  • مراسم سیزده بدر در بانه/ گزارش تصویری

    مردم شهرستان بانه همزمان با روز طبیعت، بنا به سنت دیریینه روز سیزدهم فروردین را در باغات و تفرجگاه های این شهرستان همراه با خانواده و دوستان خود در بیرون از خانه ها سپری کردند....

    19:34 0/01/14
ArbabaKhabr Telegran Channel